Välkommen till

SD Krokom

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill ha en levande glesbygd i Krokoms kommun

Det är stora satsningar just nu som riktar in sig mot ÅS. Vi tror detta kommer att medföra svårigheter att bibehålla den service som finns runt om i kommunen idag och därför försvåras nog livssituationerna för många som bor på glesbygden. Vi hoppas att det inte blir så för vi vill vända utvecklingen och få en allt starkare glesbygd i vår kommun.

Vindkraftsindustri i Krokoms kommun? Nej tack!

Vi har nu haft en stor debatt i media men också i politiska sammanhang där partiers olika ståndpunkt vad gäller ökade vindkraftsetableringar i Krokoms kommun. Vi har hela tiden sen debatten började hösten 2020 klart och tydligt sagt att vi inte kommer agera så utbyggnad av vindkraft i Krokoms kommun kan fortgå. Vi säger nej till fler vindkraftsindustrier i vår kommun!

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Aktuellt

Vi vill höja habiliteringsersättningen!

Inflationen påverkar hela vårt samhälle även om det är yttre faktorer som just nu driver inflationen till höjder vi sällan upplevt i nutid. En grupp som oftast glöms bort är de som befinner sig i daglig verksamhet. Deras ”lön” höjs alltför sällan och för lite. Därför har vi Sverigedemokrater i Krokom lämnat in en motion […]

läs mer

Lokal folkomröstning angående vindkraft

lnitiativärende från Sverigedemokraterna angående kommunal lokalfolkomröstning: Då Krokoms kommun inte vill använda sitt veto mot en exploatering av vindkraftsindustri i Torsnäs så vill vi Sverigedemokrater att människor som kommer påverkas av en eventuell etablering runt Föllingeområdet ges möjlighet att få folkomrösta i frågan om en exploatering eller inte. Därför yrkar Sverigedemokraterna ATT: Krokoms kommun skyndsamt […]

läs mer

SD Region J/H: Det blir allt dyrare för de som blir sjuka.

På senaste regionfullmäktige 13-14 april så var det en punkt på dagordningen som rörde högkostnadsskydd och egenavgifter för sjuktransporter. Det blågröna styret hade lagt förslag om avgiftshöjningar där högkostnadsskyddet skulle höjas från 1600kr till 2400kr. Bara SD och Vänstern var emot förslaget. Vi i SD lade förslaget att höja till 2000kr vilket vi själva tyckte […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Jämtland Härjedalen