Det är intressant att Vänsterpartiet i Krokom tackar socialnämnden för den sommartårta som delats ut från nämnden, ett beslut som alla partier stod bakom som ett tack för det goda arbetet nu under Coronapandemin. Det är även ett stort tack till alla, för ett bra arbete innan pandemin.

I sin insändare så konstaterar också Vänsterpartiet att Krokoms kommun dras med underskott samt att åren framöver ser dystra ut och det kan vi Sverigedemokrater bara hålla med om, men det är inte omöjligt att vända siffrorna till plusresultat igen. Vänsterpartiet trycker på för att ge fackföreträdare större inflytande i politiska sammanhang, vilket vi sverigedemokrater vänder oss emot. Det är vi folkvalda politiker som ska styra och leda kommunen samt dess verksamheter. Vi tar starkt avstånd från att styrandet av kommunen på något vis överlåts till fackliga företrädare. Särskilt inte eftersom vissa fackförbund ibland uppvisar en tvivelaktig syn på yttrandefrihet och demokrati. Aktiva sverigedemokrater utesluts ur vissa fackförbund, eller sparkas från sina förtroendeuppdrag där fackliga medlemmar röstat fram sverigedemokrater till förtroendeposter. Med detta i åtanke måste vi värna om de demokratiska principerna och säga nej till sådana förslag.

Vänsterpartiet fortsätter sedan med sina egna förslag till åtgärder, till exempel ökad möjlighet till vidareutbildning, kompetenshöjningar, tydlig styrning av löneökningarna och kortare arbetstider. Vad är det egentligen Vänsterpartiet är ute efter, är det högre lön, bättre arbetssituation, eller kortare arbetstider som är viktigast för er?

Vi sverigedemokrater ser det inte som möjligt att sänka arbetstiderna just nu och lönesättningen är det fackförbundens förtroendevalda som förhandlar fram. Sen tror vi att alla partier kan enas om att de som jobbar inom bland annat vårdyrket borde få mer i lönekuvertet, men det måste också finansieras.